Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP)

CCP Primària

Dolors Rodríguez

Elisa Batle

Laura Llaneras

Carme González

Neus Caimari

Cati Rosselló

Xavi Utrilla

Ricard Vila

Xisca Maria Rotger

CCP Secundària

Dolors Rodríguez

Joana Maria Sansó

Bonaventura Catany

Rosa Ballester

Marina Valero

Lluïsa Moratalla

Nicolau Serra

Joan Colom

Emilio González

Please reload