Equip Directiu

Directora del centre i gerent
Dolors Rodríguez

Cap d'estudis d'Educació Infantil i Primària
Xavi Utrilla

Cap d'estudis adjunt d'Educació Infantil i Primària
Ricard Vila

Cap d'estudis d'Educació Secundària i batxillerat
Lluïsa Moratalla

Coordinador de batxillerat
Bonaventura Catany