Equip Directiu

Directora del Centre i Gerent

Dolors Rodríguez

Cap d'Estudis d'Educació Primària i Infantil

Xavi Utrilla

Cap d'Estudis Adjunt d'Educació Primària i Infantil

Ricard Vila

Cap d'Estudis d'Educació Secundària i Batxillerat

Joana Maria Sansó

Coordinador de Batxillerat

Bonaventura Catany

Please reload