Oferta Educativa

EDUCACIÓ INFANTIL
Etapa privada

1r CICLE

1 Unitat de 2n d'Educació Infantil

1 Unitat de 3r d'Educació Infantil

                                                           

EDUCACIÓ INFANTIL

Etapa concertada

 

2n CICLE

2 Unitats de 4t d'Educació Infantil

3 Unitats de 5è d'Educació Infantil

2 Unitats de 6è d'Educació Infantil

                                                 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Etapa concertada

2 Unitats de 1r d'Educació Primària                 2 Unitats de 4t d'Educació Primària

2 Unitats de 2n d'Educació Primària                2 Unitats de 5è d'Educació Primària

2 Unitats de 3r d'Educació Primària                 2 Unitats de 6è d'Educació Primària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Etapa concertada

2 Unitats de 1r d'ESO

2 Unitats de 2n d'ESO

3 Unitats de 3r d'ESO

2 Unitats de 4t d'ESO

                                                 

BATXILLERAT

Etapa concertada

 

Batxillerat Humanístic i Social

Batxillerat Científic i Tecnològic