Professorat d'Educació Primària                  Curs 2021/2022

Tutors 1r d'Educació Primària

1r Educació Primària A - Vanesa Tarongí/ Pedro Carreño 

1r Educació Primària B - Francisca Ferrà / Pedro Carreño

1r Educació Primària C - Pau Ferrer

 

Tutors 2n d'Educació Primària

2n Educació Primària A - Bàrbara Galmés

2n Educació Primària B - Almudena Benito

 

Tutors 3r d'Educació Primària

3r Educació Primària A - Xavi Utrilla 

3r Educació Primària B - Esther Barceló 

 

Tutors 4t d'Educació Primària

4t Educació Primària A - Lluïsa Amer

4t Educació Primària B - Miquel Àngel Ferrà

 

Tutors 5è d'Educació Primària

5è Educació Primària A - Xisca Vidal 

5è Educació Primària B - Carme González 

 

Tutors 6è d'Educació Primària

6è Educació Primària A - Jaume Oliver

6è Educació Primària B - Catalina Rosselló

 

Departament d'Orientació

AL - Laura Llaneras 

PT - Elisa Batle

PT - Xisca Maria Rotger

ATE - Mireya Domínguez

Dolors Rodríguez

 

Especialistes de Llengua Estrangera

Mestra d'Anglès - Victòria González

Mestra d'Anglès - Cèlia Rosselló

 

Especialistes Educació Musical

Mestre de Música - Hug Rodríguez

 

Especialistes d'Educació Física

Mestre d'Educació Física - Ricard Vila 

Mestre d'Educació Física - Franc Casajús