Professorat d'Educació Secundària: ESO i Batxillerat           Curs 2021/2022

Departament de Física i Química
David Martínez
Isabel Molino

Departament de Matemàtiques
Pau Bosch
David Martínez
Magdalena Palou/Pere Rosselló

Departament de Biologia i Geologia
María José Vera/Elisabet Bujosa

Departament de Geografia i Història
Miquel Àngel March (cap del departament)
Joan Roca
Joana Maria Sansó

Departament de Llengua Castellana i Literatura
Rosa Ballester (cap del departament)
Neus Canals

Departament de Llengua Catalana i Literatura
Ventura Catany
Maria Antònia Riutort
Marina Valero (cap del departament)

Departament de Llengües Estrangeres
Yolanda Martínez
Lluïsa Moratalla (cap del departament)
Mónica Nieto
Laura Pons-Estel

Departament de Filosofia, Llengües Clàssiques i Religió
Ventura Catany
Fernando Riera
Nicolau Serra

Departament de Música
Susana Gracia

Departament d'Arts i Tecnologia
Marta Lliteras
Emilio González (cap del Departament de Ciències)
Catalina Rigo

Departament d'Educació Física
Carles Grau

Departament d'Orientació
Fernando Riera
Dolors Rodríguez
Francisca Maria Rotger
Raquel Sáez