Professorat d'Educació Secundària: ESO i Batxillerat           Curs 2020/2021

Departament de Física i Química

David Martínez

Isabel Molino

Departament de Matemàtiques

Pau Bosch

David Martínez

Magdalena Palou

Departament de Biologia i Geologia

María José Vera/Elisabet Bujosa

Departament de Geografia i Història

Joan Colom (cap del departament)

Miquel Àngel March

Joan Roca

Joana Maria Sansó

Departament de Llengua Castellana i Literatura

Rosa Ballester (cap del departament)

Neus Canals

Departament de Llengua Catalana i Literatura

Ventura Catany

Maria Antònia Riutort

Marina Valero (cap de departament)

Departament de Llengües Estrangeres

Yolanda Martínez

Lluïsa Moratalla (cap de departament)

Mónica Nieto

Laura Pons-Estel

Departament de Filosofia, Llengües Clàssiques i Religió

Ventura Catany

Fernando Riera

Nicolau Serra

Departament de Música

Susana Gracia

Departament d'Arts i Tecnologia

Marta Lliteras/Bàrbara Darder

Emilio González (cap del Departament de Ciències)

Catalina Rigo

Departament d'Educació Física

Carles Grau

Raúl Cobo

Departament d'Orientació

Fernando Riera

Dolors Rodríguez

Francisca Maria Rotger

Raquel Sáez